KORONA VİRÜS NEDENİYLE 13 MART İTİBARİ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ SONRASINDA ÖZEL OKUL ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN-YEMEK ÜCRETLERİNİN-SERVİS ÜCRETLERİNİN İADE EDİLMESİ DURUMUNDA KDV’NİN İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ( COVİD 19) vakalarının ilk olarak 11 Mart’ta ülkemizde de görülmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 16 Mart tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. İlk önce 2 hafta olarak açıklanan eğitim arası daha sonra 30 Nisan’a kadar uzatılmış ve nihayetinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitim olmaksızın tamamen sona erdirilmesine karar verilmiştir.
Eğitim-öğretime ara verilmesi sonrasında özel okullardaki öğrenciler için eğitim ücreti-yemek ücret-servis ücreti gibi isimlerle ödenen hizmet bedellerinin iade edilip edilmeyeceği en çok tartışılan konulardan bir tanesi olmuştur. Söz konusu hizmet bedellerinin niteliği itibari ile iade edilip edilmeyeceği özel hukuk alanında uzmanlaşmış hukukçuların hukuki değerlendirmesine muhtaç bir konudur.

Ancak konunun bir de vergisel boyutu vardır ki bugüne kadar yapılan tartışmalarda hiç gündeme getirilmemiştir. Özel okullarda eğitim-öğretim hizmeti alan öğrenciler için ödenen bahse konu hizmet bedellerinin KDV’ye tabi olduğu dikkate alındığında olası bir bedel iadesi durumunda özel eğitim kurumları KDV’yi de iade edecek midir? İade edilen tutar içinde KDV’nin olmaması halinde veliler nasıl bir yol izlemelidir?

Teorik olarak bakıldığında iade tutarının KDV dahil olarak hesaplanması gerektiği kuşkusuzdur. KDV Kanunu’nun uygulanması amacıyla mali idare tarafından yayımlanan ikincil düzenlemelerde izlenecek yol ve yöntemler izah edilmiş olmakla birlikte uygulamada kurumlar tarafından mali idarenin düzenlemelerine uygun hareket edilmeyebilmektedir. Böyle bir durumda ise velilerin;

  • Özel eğitim kurumundan yapılan iade işleminin detaylandırılmasının talep edilmesi
  • İade edilen tutar içinde KDV’nin mevcut olmaması halinde özel eğitim kurumunun bağlı olduğu vergi dairesine VUK’nun 116 vd. maddelerine dayanılarak 122. Maddesi çerçevesinde düzeltme talebinde bulunulması
  • Düzeltme talebinin açıkça veya 60 günlük yasal süresinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi halinde VUK’nun 124. Maddesi gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet müracaatında bulunulması
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu müracaatı açıkça veya 60 günlük yasal süresinde cevap vermeyerek zımnen reddetmesi halinde 30 günlük dava açma süresi içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılması

yolunu izleyerek ödenen KDV’nin faiziyle iade alması mümkün olabilecektir.